dbasiewicz@knwteam.pl

Daria Basiewicz

 30% zniżki 

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

Uzyskaj zniżkę na pakiet premium

Copywriting Daria Basiewicz

 1. Branża - skanner
 2. C/WK (P/BV) - stosunek ceny akcji do wartości księgowej (aktywa - zobowiązania). Ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki. Jeżeli poniżej 1 - niedowartościowana, powyżej 3 - przewartościowana
 3. C/Z (P/E) - stosunek ceny akcji do zysku. Ile lat zajmie spółce zarobienie sumy, która była w nią włożona. Spółki z wysokim C/Z zazwyczaj są ryzykowne, bo nie spełniają oczekiwań inwestorów w perspektywie czasu. Najlepiej szukać spółek o małym C/Z w stosunku do perspektyw. Poniżej 10 tanio, powyżej 20 drogo.
 4. PEG - stosunek ceny/zysku przez wzrost zysku. Określa tempo wzrostu. Poniżej lub w okolicach 1 dobrze.
 5. Cash flow - powinien odpowiadać pozycji zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Patrzymy kilka lat wstecz, bo ujemny, chwilowy cash flow może oznaczać tylko zasilenie kapitału. Nic groźnego. Sprawdzać na rachunku zysków i strat.
 6. ROE - Rentowność kapitału własnego - ile zysku udało się spółce wypracować z kapitału własnego. Jednak trzeba uważać, bo wysoki ROE może być wynikiem małego kapitału własnego, a nie nałożonych i wypracowanych marż. Należy sprawdzić dlatego poziom zadłużenia. Jeżeli jest ono wyższe niż kapitał własny mamy do czynienia prawdopodobnie z nadmiernym zadłużeniem. Obliczenia - (zysk netto/kapitał własny) * 100%
 7. EPS - stosunek zysku przypadający na akcję. Daje pogląd o możliwej dywidendzie i jej wysokości. Może okresowo się wahać.
 8. ROCE - wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał stały spółki. Im wyższy tym bardziej efektywne jest wykorzystanie kapitału stałego
 9. Szukać dywidend. To świadczy, że firma wypracowuje zysk. 

 

Magiczna formuła Joela Greenblatt

 • przyjmij minimalną kapitalizację firm (cena akcji * ilość akcji na rynku) - cap. Określa wielkość firmy.
 • odrzuć sektor użyteczności publicznej i finansów
 • odrzuć firmy zagraniczne
 • policz ROE i C/Z
 • uszereguj firmy od największego do najmniejszego ROE
 • uszereguj firmy od najmniejszego do największego C/Z
 • zsumuj numery pozycji firm w obydwu rankingach i uszereguj od najmniejszej sumy
 • docelowo kup pierwsze 15-20 spółek, akumulując po 1-2 pozycje co miesiąc przez rok
 • aktualizuj portfel co roku, sprzedając kilka najgorszych firm - ze stratami na tydzień przed końcem roku, a jeśli wykazują zysk, to lepiej na początku roku następnego
 • zaktualizuj ranking i uzupełnij portfel
 • powtórz 

 

Magiczna formuła

25 marca 2021